Tầm nhìn và sứ mệnh
Tầm nhìn

Với khát vọng và hoài bão đưa Hưng Long trở thành công ty tư vấn xây dựng hàng đầu Việt Nam mang đẳng cấp quốc tế, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu Việt ra khu vực Châu Á và thế giới

Sứ mệnh

Với khát vọng và hoài bão đưa Hưng Long trở thành công ty tư vấn xây dựng hàng đầu Việt Nam mang đẳng cấp quốc tế, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu Việt ra khu vực Châu Á và thế giới

- Đặt chữ TÂM là một trong những nền tảng quan trọng của việc kinh doanh.
- Đặt lợi ích và mong muốn của khách hàng lên hàng đầu;
- Nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm - dịch vụ hoàn hảo nhất;
- Coi sự hài lòng của khách hàng là thước đo thành công.
- Chăm sóc khách hàng bằng sự tự nguyện; hiểu rõ sứ mệnh phục vụ và chỉ đảm nhận nhiệm vụ khi có đủ khả năng.

- Giữ đúng cam kết với khách hàng/ đối tác, lời nói đi đôi với hành động - hứa được làm được;
- Làm đúng kế hoạch đã đề ra;
- Sản phẩm tạo ra phải đạt chất lượng đúng như cam kết với khách hàng/ đối tác;
- Chịu trách nhiệm trong lời nói và trong công việc;
- Giỏi chuyên môn, có tác phong chuyên nghiệp và hợp tác trong công việc;

- Lịch sự, nhã nhặn trong lời nói và tác phong làm việc;
- Tuyệt đối tuân thủ Hệ thống công ty;
- Tổ chức công việc khoa học và luôn đạt được mục tiêu đề ra ban đầu;
- Sản phẩm luôn đúng với chất lượng và thời hạn như cảm kết;

- Thay đổi bản thân để phù hơp với công việc;
- Luôn tạo ra giá trị khác biệt làm đòn bẫy phát triển;
- Ham học hỏi, chủ động trong công việc;
- Luôn cập nhật những thông tin trong lĩnh vực chuyên môn;
- Chủ động cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ;

- Biết lắng nghe và tiếp thu những góp ý của cấp trên, đồng nghiệp;
- Luôn sẵn sàng và hợp tác trong việc chia sẻ kinh nghiệm cho đồng nghiệp;
- Cùng nhau hướng đến và làm việc theo mục tiêu chung của công ty;
- Luôn thể hiện tinh thần làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm cao, nghĩ tới lợi ích và mục tiêu chung của công ty;

Kéo xuống